ZAPISY

WIĘCEJ INFORMACJI

TRENERZY

Krzysztof
Sikora

Grupa C2/2009r.

Grupa F1/2014r.

Rafał
Jakubiak

Grupa D1/2010r.

Kacper
Burkowski

Grupa G1/2016r.

Grupa G2/2017r.

Grupa G2/2018r.

Jakub
Brzozowski

Grupa D2/2011r.

Grupa E1/2012r.

Grupa E2/2013r.

Damian
Tomys

Grupa F2/2015r.

ASYSTENCI

Piotr
Kaczmarek

Kamil
Garcon